Addysg-grefyddol-cymru.org

Addysg-grefyddol-cymru.org has Server used 217.160.230.213 IP Address with Hostname in Germany. Below listing website ranking, Similar Webs, Backlinks. This domain was first Unknown and hosted in Germany, server ping response time 124 ms

DNS & Emails Contact

This tool is used to extract the DNS and Emails from this domain uses to contact the customer.

Fetching Emails ...

Extract All Emails from Domain

Top Keywords Suggestions

Keywords suggestion tool used Addysg-grefyddol-cymru keyword to suggest some keywords related from this domain. If you want more, you can press button Load more »

Notice! No data available for this site.

Hosting Provider

Website: Addysg-grefyddol-cymru.org
Hostname: clienthosting.eu
Country:
Latitude: 51.299301147461
Longitude: 9.4910001754761
Area Code: 0
Email AbuseNo Emails Found

Find Other Domains on Any IP/ Domain


New! Domain Extensions Updated .com .org .de .net .uk   » more ...

Domains Actived Recently

   Fiscllc.com (16 seconds ago)

   Empleosbac.net (8 seconds ago)

   Cekimetkisi.com (1 min ago)

   Sakeenah.com (45 seconds ago)

   Rapidsolutions.com (1 seconds ago)

   Advantagecleaningservice.net (0 seconds ago)

   Jurisminds.com (11 seconds ago)

   Mihanblog.com (0 seconds ago)

   Tashrifat-t.com (3 seconds ago)

   Almamachinery.com (6 seconds ago)

   Esrba.com (13 seconds ago)

   Discusguy.com (6 seconds ago)

   Kirakiraentertainment.com (5 seconds ago)

   Addysg-grefyddol-cymru.org (0 seconds ago)

   Ggmdirect.com (16 seconds ago)

   Lockedsgn.net (1 min ago)

   135288.top (5 seconds ago)

   Bubblezcode.com (13 seconds ago)

   Lavtvstudio.com (7 seconds ago)

   Bradybrandprotection.com (11 seconds ago)

Results For Websites Listing

Found 39 Websites with content related to this domain, It is result after search with search engine

Adnoddau Cymraeg / Welsh Resources Addysg Grefyddol

Addysg Grefyddol teaching resources for Cymru/Wales. Created for teachers, by teachers! Professional Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase teaching resources.

https://www.twinkl.co.uk/resources/welsh-medium-schools-welsh-primary-resources/adnodau-cymraeg-welsh-resources-cyfnod-sylfaen-foundation-stage/adnoddau-cymraeg-welsh-resources-addysg-grefyddol

Addysg Grefyddol - ygcwmrhondda.cymru

Addysg Grefyddol Statudol. Oherwydd ei fod yn bwnc statudol trwy yrfa ysgol disgybl, ym mlynyddoedd 10 ac 11 astudir cwrs T.G.A.U neu T.L.M er mwyn ateb gofynion statudol y pwnc. Ym mlynyddoedd 12/13 ceir raglen astudiaeth amrywiol drawsgwricwlaidd sy’n edrych ar Moeseg feddygol, crefydd a bwyd a mudiadau crefyddol newydd fel cyltiau.

https://www.ygcwmrhondda.cymru/cy/adrannau/craidd/addysg-grefyddol

Addysg Oedolion Cymru - adultlearning.wales

Croeso i'r Coleg Cymunedol Cenedlaethol. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, darparwr Addysg Oedolion yn y Gymuned mwyaf Cymru, yn fudiad addysg oedolion gwirfoddol ac annibynnol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau, gan ddarparu addysg o ansawdd uchel, drwy ymagwedd gydweithredol ar draws Cymru gyfan.

https://www.adultlearning.wales/cym/

Addysg Grefyddol - glantaf.cymru

Addysg Grefyddol Yn ôl gofynion Deddf Addysg 1988, mae Addysg Grefyddol yn bwnc statudol i bob disgybl yn yr ysgol. Mae Addysg Grefyddol yn rhan sylfaenol o gwricwlwm yr ysgol. Mae’r cyrsiau yn adlewyrchu’r gymuned y mae’r ysgol yn rhan ohoni. Ceir cyfle unigryw i ddysgu am chwe phrif grefydd y byd gan roi pwyslais ar Gristnogaeth.

http://www.glantaf.cymru/rhieni/addysg-grefyddol

Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol - estyn.llyw.cymru

Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 Mae addysg grefyddol yn dod o fewn Maes Dysgu a Phrofiad ‘y Dyniaethau’. Mae’r Athro Donaldson (2015) yn ysgrifennu y dylai addysg grefyddol ddarparu profiadau gwerthfawr i ddisgyblion sy’n cyfrannu at bob un o bedwar diben y cwricwlwm.

https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Religious and moral education at key stage 2 and key stage 3 report cy.pdf

Addysg Cymru - Home | Facebook

Addysg Cymru 13 hrs · Rydym yn ceisio’ch barn ar effaith y cynnig i newid hawl rhieni i dynnu eu plant allan o Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn y cwricwlwm newydd.

https://en-gb.facebook.com/addysgcymru/

Addysg Grefyddol - glantaf.cymru

Addysg Grefyddol CYFNOD ALLWEDDOL 3. Blwyddyn 7 Bydd disgyblion yn astudio cefndir aml-grefyddol Prydain gan ystyried pwysigrwydd dysgu am grefyddau a ffordd o fyw pobl eraill; prif nodweddion chwe phrif grefydd cyfoes y byd, pwysigrwydd y Beibl i Gristnogion.

http://www.glantaf.cymru/y-cwricwlwm/Addysg-Grefyddol

ADDYSG GREFYDDOL YN YR YSGOL GYNRADD - bangor.ac.uk

ADDYSG GREFYDDOL yn yr YSGOL GYNRADD Mae i addysg grefyddol (AG) fel y’i dysgir yn ysgolion Cymru heddiw dair prif haen. Yn gyntaf, mae’n ceisio galluogi disgyblion i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gredoau ac arferion crefyddol. Gan fod Cristnogaeth wedi chwarae rhan mor arwyddocaol yn natblygiad hanesyddol y wlad hon, mae ei

https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/publications/Trafodion4c.pdf

Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod

Nid yw’n cwmpasu addysg grefyddol mewn ysgolion enwadol, annibynnol nac arbennig. Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu safonau mewn addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3, a chyfranogiad mewn dysgu ac ymgysylltiad ag ef.

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/addysg-grefyddol-yng-nghyfnod-allweddol-2-chyfnod-allweddol-3

Hwb

Digital Learning for Wales. Learning and teaching for Wales. The Curriculum for Wales and free educational tools and materials.

https://hwb.gov.wales/

Recently Analyzed Sites